Меню
Количка

Условия на играта

Период на провеждане:
Настоящата игра се провежда в два периода 14.06 – 15.07.2016г. и 15.07 – 15.08.2016г.. Първият печеливш ще бъде обявен на 15.07.2016 г. в 9:00 ч.. Вторият печеливш ще бъде обявен на 16.08.2016 г. в 9:00 ч.
С победителите от играта ще се свържем по телефон или мейл, а имената им ще бъдат обявени на сайта www.samsonitebg.com.

Награди:
Ще бъдат предоставени две награди - куфар за ръчен багаж American Tourister серия Bon Air.
Един куфар ще бъде предоставен на победителя от периода 14.06 – 15.07.2016г. и един ще бъде предоставен на победителя от периода 15.07 – 15.08.2016г..
 
Място на провеждане:
Настоящата игра се провежда на www.samsonitebg.com, като всички регистрации се осъществяват от регистрационната форма на сайта.

Общи условия:
В настоящата игра можете да участвате с не повече от една регистрация за целия и период.

Всеки участник се съгласява да посочи своите имена, телефонен номер за връзка и имейл. Регистрации, неотговарящи на тези критерии, се приемат за нереални и не участват в разпределението на наградите.

Във всяка игра се допуска участието на един телефонен номер, който служи като идентификация за конкретен участник. Второ име, регистрирано със същия номер, се отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия.

В игри, свързани със законови възрастови ограничения, не се допускат за участие лица, ненавършили определената възраст. Участници, които не са посочили нужните данни, не участват в разпределението на наградите. Наградите се пазят за срок от 30 дни от датата на изтеглянето им. След този период печелившите губят правото си да ги получат.

Във всяка от игрите на А.Т.Г. Лайфстайл ООД един участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш в една и съща игра, губи правото да получи втората награда. В една игра участникът може да получи две награди, само ако в играта се разиграва и голяма награда.

В никоя от игрите не се допуска замяна на наградата за паричната й равностойност. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност.

 А.Т.Г. Лайфстайл ООД си запазва правото да допълва и/или променя официалните правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на www.samsonitebg.com.

Екипът на А.Т.Г. Лайфстайл ООД не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение и не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в промоциите и игрите.

Организаторът на промоцията и игрите поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с промоцията и/или играта. С регистрирането на участието си в промоцията ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни и образът му могат да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. До 90 календарни дни след приключване на промоцията и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

А.Т.Г. Лайфстайл ООД има неотменимо право да прекрати промоцията и/или играта по всяко време, обявявайки това на сайта на www.samsonitebg.com , в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

Всеки потенциален спор между организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й. Участниците в Промоцията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с промоцията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.