Меню
Количка

Сервиз

Сервизна база:
Ние стоим зад продуктите си. В случай на гаранционен проблем с продукт на SAMSONITE, можете да позвъните на телефон +359 894 631 976; +359 894 721 719 за консултация, или по-добре да донесете Вашия SAMSONITE на адрес: 1756 София, бул."Климент Охридски" 150, където ще Ви съдействат съответните сервизни специалисти. Гаранцията важи само при представяне на надлежно заверена гаранционна карта/за артикули с фабрична гаранционна карта/ или платежен документ/за артикули без фабрична гаранционна карта/.
ВНИМАНИЕ: ремонтираме САМО продукти на марка SAMSONITE!

1. Фирма „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД  дава на своите клиенти с всяка закупена стока оригинална гаранционна карта и платежен документ.

2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

3. За всички продукти важат гаранционните условия на производителя. Важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за поправка от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.
4. „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.

5. Разходите по поправка или замяна на рекламации, които се покриват от гаранцията, са за сметка на „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД.

 - Гаранционно обслужените продукти се доставят до фирмените обекти за сметка на „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД.  

 - В случай, че клиентът желае да получи рекламиран продукт на посочен от него адрес, /различен от този на обектите на „А.Т.Г. ЛАЙФСТАЙЛ“ ООД /, разходите за куриерската услуга се поемат от получателя!


Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!