А.Т.Г.ЛАЙФСТАЙЛ ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.101-0567

Наименование: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

По процедура: BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общата стойност на заявлението за подкрепа: 14 713.85 лв. Безвъзмездната помощ е 100%.

Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 26.07.2021 г. до 26.10.2021 г.

Целта на проекта е: навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места.

Резултатите от проекта са: осигурен нужния оборотен капитал за справяне с последиците от пандемията.