А.Т.Г.ЛАЙФСТАЙЛ ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.077-0647-C01.

Наименование: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

По процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.  Безвъзмездната помощ е 100%.

Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 15.02.2021 г. до 15.05.2021 г.


Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.