А.Т.Г.ЛАЙФСТАЙЛ ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.095-1921, по процедура:

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общата стойност на заявлението за подкрепа: 42 143,10 лв.  Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 12.02.2021 г. до 12.05.2021 г.
Целта на проекта е: навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места.
Резултатите от проекта са: осигурен нужния оборотен капитал за справяне с последиците от пандемията.